Varför tabeller för layout är dumt:

problem definieras, lösningar erbjuds

Tabeller existerade i HTML för en anledning: För att visa tabulärdata. Men sen kom border="0" som gjorde det möjligt för designers att skapa ett rutsystem att placera text och bilder i. Fortfarande det dominerande sättet att formge visuellt avancerade webbsajter, börjar nu användandet av tabeller att störa byggandet av en bättre, flexiblare, mer åtkomlig och funktionell webb. Läs om varifrån problemen härstammar och lär dig lösningar för att skapa övergångs- eller helt tabellösa layouter.

; Scott Design, Inc.

; Adobe Systems Incorporated

Anton Andreasson ; Standardice (övers.)

Don't blame us!

Even though we did our best translating this thing, you still might want to read the original English version.

Andra internationella versioner

Alla språk